Ansatte

Høyloftet

Merethe Bjerknes

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Merethe jobber 30% på Høyloftet.

Hanne Aabel

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Hanne jobber 70% på Høyloftet.

Linda Gran

Stilling: Barnehagelærer
32 80 09 55
linda.gran@nordbyg.no

Tuva Svennevig Lyhus

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
32 80 09 55
tuva.lyhus@nordbyg.no

Lisbeth Andreassen

Stilling: Pedagogisk leder
32 80 09 55
lisbeth.andreassen@nordbyg.no

Låven

Helle Andersson

Stilling: Pedagogisk medarbeider
32 80 09 55
helle.andersson@nordbyg.no

Hege Lande

Stilling: Pedagogisk medarbeider
32 80 09 55
hege.lande@nordbyg.no

Øyvind Paulsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider
32 80 09 55
oyvind.paulsen@nordbyg.no

Øyvind er 20% på Stallen og 60% på Låven.

Marlene Reitan

Stilling: Barnehagelærer
32 80 09 55
marlene.reitan@nordbyg.no

Linn Olsen

Stilling: Pedagogisk leder
32 80 09 55
linn.olsen@nordbyg.no

Stallen

Øyvind Paulsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider
32 80 09 55
oyvind.paulsen@nordbyg.no

Øyvind er 20% på Stallen og 60% på Låven.

Mona Olsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Mona jobber 80%

Gosia Pater

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
32 80 09 55
gosia.pater@nordbyg.no

Lene Jeanette Rabben Gran

Stilling: Pedagogisk leder
32 80 09 55
lene.gran@nordbyg.no

Sætra

Mia H. Sagen

Stilling: Pedagogisk medarbeider
969 46 103
mia.sagen@nordbyg.no

Vidar Eggers

Stilling: Pedagogisk medarbeider
969 46 103
vidar.eggers@nordbyg.no

Monica Vaktel Andersen

Stilling: Pedagogisk leder
969 46 103
monica.andersen@nordbyg.no

Andre ansatte

Stine Kristensen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Stine er i permisjon.

Bjørnar Halle

Stilling: Vikar

Bjørnar jobber som fast vikar hos oss.

Victoria Giobanu

Stilling: Vikar

Victoria jobber som fast vikar hos oss.

Mie Brynjulvsen Dellaporta

Stilling: Daglig leder
32 80 09 55
dl@nordbyg.no