Ansatte

Høyloftet

Øyvind Paulsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider
32 80 09 55
oyvind.paulsen@nordbyg.no

Øyvind er 20% på Høyloftet og 60% på Låven.

Mona Olsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Mona jobber 80%

Stine Kristensen

Stilling: Pedagogisk medarbeider
32 80 09 55
stine.kristensen@nordbyg.no

Stine deler stilling med Merethe.

Tuva Svennevig Lyhus

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
32 80 09 55
tuva.lyhus@nordbyg.no

Lisbeth Andreassen

Stilling: Pedagogisk leder
32 80 09 55
lisbeth.andreassen@nordbyg.no

Låven

Helle Andersson

Stilling: Pedagogisk medarbeider
32 80 09 55
helle.andersson@nordbyg.no

Hege Lande

Stilling: Pedagogisk medarbeider
32 80 09 55
hege.lande@nordbyg.no

Øyvind Paulsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider
32 80 09 55
oyvind.paulsen@nordbyg.no

Øyvind er 20% på Høyloftet og 60% på Låven.

Linn Olsen

Stilling: Pedagogisk leder
32 80 09 55
linn.olsen@nordbyg.no

Stallen

Vidar Eggers

Stilling: Pedagogisk medarbeider
32 80 09 55
vidar.eggers@nordbyg.no

Mia H. Sagen

Stilling: Pedagogisk medarbeider
901 84 564
mia.sagen@nordbyg.no

Linda Gran

Stilling: Pedagogisk leder
970 66 827
linda.gran@nordbyg.no

Gosia Pater

Stilling: Avdelingsleder
32 80 09 55
gosia.pater@nordbyg.no

Andre ansatte

Victoria Giobanu

Stilling: Vikar

Victoria jobber som fast vikar hos oss.

Lena Marie Fuglerud

Stilling: Pedagogisk leder
32 80 09 55
lena.marie@barnehage.no

Mie Brynjulvsen Dellaporta

Stilling: Daglig leder
32 80 09 55
dl@nordbyg.no