Velkommen til Stallen

Stallen er i år en avdeling med 14 barn i alderen 2 - 3 år.

De voksne på Stallen er :

Linda Gran           ( Ped.leder )
Lene Rabben        (Førskolelærer)
Mia Sagen           ( Ped.medarbeider)

Gosia Pater          (Ped.medarbeider)

Vårt tlfnr er : 32 8  09 55 #1