Faste arrangementer

I gjennom året har barnehagen endel felles arrangementer.

Oktober : Høstfest

Desember : Adventssamlinger, Luciafeiring, nissefest

Januar : Juletrefest i regi av FAU

Februar : Karneval

Mars : Påskesamling, påskefrokost med foreldre

Mai : Aktivitetsdag for barn og ansatte i barnehagen.