Søke barnehageplass

Opptakskriterier: SAMORDNET OPPTAK

 

Drammen Kommune har samordnet opptak for alle barnehager i kommunen enten de er private eller kommunale. For dere som brukere betyr dette at dere kun trenger å forholde dere til ett søknadsskjema. Det er mulig å søke plass gjennom hele året, men søknadsfristen for hovedopptak er 1. mars.

I henhold til Lov om Barnehager skal alle barnehager fastsette egen opptakskrets og opptakskriterier.

Stiftelsen Nordby Gård Barnehages opptakskrets og opptakskriterier:

Opptakskrets
Barnehagen er åpen for barn i alderen 0-6 år, og opptakskretsen defineres som: Barn med fast bostedsadresse på Åskollen vil bli prioritert.

Opptakskriterier:
1. Barn med nedsatt funksjonsevne (jfr Lov om Barnehager §13)
2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om Barnevernstjenester (jfr Lov
om Barnehager §13)

3. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen.

4. Vurderinger ut over dette gjøres ut fra søkerdato.

Ønsker dere å søke plass, finner dere søknadsskjema ved å gå inn på nettsidene til Drammen Kommune