Fokusområder

Barnehagen vil dette året ha stor fokus på sosial- og emosjonell kompetanse og språk.

Vi ønsker også å være en " nærmiljø - barnehage " som gjør barna kjente og trygge i de flotte områdene rundt. Vi bruker derfor områdene rundt oss flittig som turer til Lillekollen, Aabeljordet, fotballbanen / skiløypene, skøytebanen, Nordbylunden, gangveier og lekeplasser.