Fokusområder

Barnehagen vil dette året ha stor fokus på sosial- og emosjonell kompetanse.

Vi vil jobbe med et prosjekt vi har kalt: "Regnbueløvens fantasiske brøl". Her vil vi trekke ut forskjellige fagområder i rammeplanen og fordype oss i de etter tur.

Vi ønsker også å være en " nærmiljø - barnehage " som gjør barna kjente og trygge i de flotte områdene rundt. Vi bruker derfor områdene rundt oss flittig som turer til Lillekollen, Aabeljordet, fotballbanen / skiløypene, skøytebanen, Nordbylunden, gangveier og lekeplasser.