Planlegningsdager 2018-2019

Planlegningsdager for barnehageåret 2018-2019:

Fredag 31.08.18

Fredag 28.09.18

Fredag 31.05.19

Torsdag 06.06.19

Fredag 07.06.19

Disse dagene er barnehagen stengt.