Stiftelsen

Nordby Gård Barnehage er organisert som en stiftelse. Den sto ferdig 1. september 1991 etter innsats fra en gruppe foreldre uten barnehageplass.

Stiftelsen som selskapsform kan defineres slik:

En stiftelse dannes ved at en formuesverdi ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig blir stilt til rådighet for et bestemt formål av ideel, humanitær sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. Som stiftelser regnes også selvstendige legater, institusjoner og fond som private har opprettet. Tilsynsmyndigheten for stiftelser er Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen - foreldrene. Generalforsamling holdes som regel kun en gang i året på høsten i forbindelse med foreldremøte. Stemmebrettigede på generalforsamlingen er foreldre til de barn som til enhver tid er tildelt plass i barnehagen (se vedtekter for stiftelsen §3).

Eierstyret
Eierstyret, som består av 4 foreldre og daglig leder, har har ansvar for driften av barnehagen. Medlemmene velges på generalforsamlingen og må sitte minst to år for å sikre koninuitet. Styret har møter etter behov, minimum 2 ganger i halvåret. Aktuelle referater kommer fortløpende ut til foreldrene.

Eierstyrets medlemmer er: 
Susanne Marcussen(leder)

Tommy Ottesen

Hildegunn Kollstrøm

Miriam Ellefsen

Ida Henriksen
Mie Brynjulvsen (daglig leder) 

Samarbeidsutvalget (SU)
SU består av 2 foreldre fra eierstyret, 2 fra FAU, 2 fra personalet og daglig leder. Disse møtes 1 til 2 ganger i halvåret og har som mål å opprettholde det gode samarbeidet mellom foreldre og barnehagen.

Samrbeidsutvalgets medlemmer er:

Fra FAU:

Anders Jensen og Trude Nysæther

 Fra eierstyret:

Tommy Ottesen og Miriam Ellefsen

Fra personalet:
Mia Sagen

Helle Andersson

Daglig leder:
Mie Brynjulvsen 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) har ansvar for planlegging og gjennomføring av blandt annet juletrefest, grillfest og skogsturer.

Ta gjerne kontakt med FAU dersom det er saker dere foreldre vil at skal diskuteres i dette forumet.